Tallukka ke 3.4.2019

Maakunnan sote- ja koulutuspalvelut tilaisuus tallukassa Asikkalassa.

TALLUKKA 3.4.2019

KOULUTUKSESTA JA VARHAISKASVATUKSESTA, SILLÄ SEN TULISI OLLA OSA KOULUTUKSEN POLKUA.

Varhaiskasvatus tulee uudistaa tasapuoliseksi kaikille, sekä sen tulee olla maksutonta.

Pedagoginen varahaiskasvatus tulee olla jokaisen lapsen oikeus, koska sillä on merkittävä osa opinpolkua. Varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti osa koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus muodostaa pohjan myöhemmälle koulussa tapahtuvalle oppimiselle ja luo turvallista siirtymää kohti perusopetusta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys lapsen tulevalle oppimiselle ja koulumenestykselle on kansainvälisissä tutkimuksissa todistettu. Varhaiskasvatus onkin varhaista syrjäytymisen ehkäisyä.

Lapset aloittavat koulunkäynnin yhä erilaisemmista taustoista. On yksinhultaja peheitä, uusioperheitä, sateenkaariperheitä, jne. Mutta valitettavasti lapsiperheköyhyys on yhä useamman lapsen arkea. Laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä. Tästä huolimatta Suomen lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen on eurooppalaisittain tarkasteltuna alhaisella tasolla.

Yli 4-vuotiaista vain n. 75 % osallistuu varhaiskasvatukseen, kun Ruotsissa osallistumisaste on lähes 96 % ja Ranskassa jopa 100 %. Sosialidemokraattien mielestä varhaiskasvatukseen osallistumisaste on nostettava eurooppalaiselle tasolle, 90-95 prosenttiin, sillä varhaiskasvatukseen osallistuminen luo pohjan myöhemmälle oppimiselle.

*Subjetiivinen kokoaikainen varhaiskasvatus palautetaan kaikille lapsille.

*Päiväkotien ryhmäkokoja on pienennettävä.

* vuorohoidon järjestäminen 1. ja 2. luokalaisille.

* Jokaiselle yli 3-v lapselle tarjotaan maksuton osa-aikainen hoitapaikka..

*ensiopetusen laajentamista 5 v tehdään päätöskokeilujen perusteella.

* Turvataan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen.

Nuorissa on meidän tulevaisuus, ja meidän tulee antaa heille parhaat mahdolliset eväät siihen. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sekä pahoinvointi on lisääntynyt,ja meidän tulee puutua siihen joka sektorilla. Kouluttautumisen mahdollisuus tulee suoda kaikille tasapuolisesti, varallisuudesta riippumatta.

Nostetaan opiskelijoiden opintorahan taso vuoden 2017 alun tasolle, ja tehdään siihen vuosittainen indeksitarkistus. Oppivelvolisuuden uudistaminen välttämätöntä, jotta voimme vähentää koulupudokkuutta ja nostaa suomalaisten osaamistasoa. Toisen asteen tutkinto estää tehokkaasti syrjäytymistä.

SDP haluaa laaajentaa oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittamisen ja tehdä toisella asteella eli lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelun aidosti maksuttomaksi, sillä pelkkä peruskoulu ei enää takaa nuorelle työllistymistä ja hyvää elämää.  Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta toisen asteen maksuttomuus on välttämätön edellytys nuorten yhdenvertaisuudelle.

Toisen asteen koulutus eli lukio tai ammatillinen tutkinto voi maksaa opiskelijalle tuhansia euroja lukuvuodessa. Kuluja tulee varsinkin oppikirjoita ja välineistä. Esimerkiksi kokkikoulutuksen veitset ja lukiokirjat täytyy ostaa uutena, koska käytettyjä kirjoja tai välineistä ei helpolla löydy. Kirjoissa painokset vaihtuvat myös muutaman vuoden välein.

Pelkästään peruskoulutuksen varassa olevat eivät työllisty enää samalla tapaa kuin aiemmin.Vuden 1987 jälkeen on hävinnyt 640 000 työpaikkaa, joihin on aikaisemmin riittänyt  pelkkä peruasteen tutkinto.   Nykyisellään peräti 15 prosenttia nuorista jää pelkän perusasteen varaan. Eli pelkän peruskoulun varassa 20-29v on 110 000 nuorta, ja valittevasti heillä on heikot mahdollisuudet työmarkkinoilla.

Työllistyminen lukuina

toisenasteen tutkinnon suorittanut 70%

ammattikorkeaasta valmistuneet 86%

tohtorin arvon suorittaneet 83%

Peruskoulusta alle 30v siis vain vajaa 40% on työllistynyt.

SDP:n tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Pidemmällä aikavälillä uudistus maksaa itsensä takaisin korkeampana työllisyysasteena, pidempinä työurina, verotuottoina sekä pienempinä syrjäytymisen ehkäisyn kuluina.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen perustuslaki turvaavat jokaisen lapsen oikeuden koulutukseen varattomuuden sitä estämättä. Lukion ja toisen asteen ammatilliset kustannukset ovat kuitenkin tällä hetkellä monille nuorille ja heidän perheilleen kohtuuttoman kalliita. Nuoren tulisi voida keskittyä opintoihinsa ja panostaa koulutukseensa täysipainoisesti.

Maksutonta toista astetta vaatinut kansalaisaloite torpattiin sivistysvaliokunnassa hallituspuolueiden toimesta. Kansalaisaloitteen allekirjoitti 53 098 kansalaista. Asiasta järjestettiin mielenosoitus eduskuntatalon edessä. SDP jätti asiasta silloin sivistysvaliokunnassa vastalauseen.

kysymys kuuluu..

Valitsemmeko tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään mukana.???

Nyt on pakkoa saada muutoksia aikaan, ja tehdään se yhdessä.

Pitäkää huolta läheisitänne, ystävistänne ja sukulaisitanne. Ja ennen kaikkea pitäkää huoli itsestänne.

Kiitos

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *