Miksi Varhaiskasvatus ja toisen asteen koulutuksen tulee olla maksuttomia ?

Kouluttautumisen mahdollisuus tulee suoda kaikille tasapuolisesti, varallisuudesta riippumatta. Varhaiskasvatus ja toisen asteen koulutuksen tulee olla maksuttomia, sillä pelkkä peruskoulu ei enää takaa nuorelle työllistymistä ja hyvää elämää. Oppivelvolisuuden uudistaminen välttämätöntä, jotta voimme vähentää koulupudokkuutta ja nostaa suomalaisten osaamistasoa.

Toisen asteen koulutus eli lukio tai ammatillinen tutkinto voi maksaa opiskelijalle tuhansia euroja lukuvuodessa. Kuluja tulee varsinkin oppikirjoita ja välineistä. Esimerkiksi kokkikoulutuksen veitset ja lukiokirjat täytyy ostaa uutena, koska käytettyjä kirjoja tai välineistä ei helpolla löydy. Kirjoissa painokset vaihtuvat myös muutaman vuoden välein.

SDP haluaa laaajentaa oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittamisen ja tehdä toisella asteella eli lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelun aidosti maksuttomaksi.  Koulutuksellisen tasa-arvon kannalta toisen asteen maksuttomuus on välttämätön edellytys nuorten yhdenvertaisuudelle. Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on tulevaisuusinvestointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Padasjoen lukiossa opiskelijoita  on 29 ja Padasjoen lukiossa opiskelu on ilmaista. Lukio tarjoaa kaikille opiskelijoilleen käyttönsä oppikirjat, läppärit ja muut materiaalit. Pienet opetusryhmät takaavat yksilöllisen ja korkeatasoisen opetuksen.

Toisen asteen tutkinto estää tehokkaasti syrjäytymistä. Pelkästään peruskoulutuksen varassa olevat eivät työllisty enää samalla tapaa kuin aiemmin.Vuden 1987 jälkeen on hävinnyt 640 000 työpaikkaa, joihin on aikaisemmin riittänyt  pelkkä peruasteen tutkinto.   Nykyisellään peräti 15 prosenttia nuorista jää pelkän perusasteen varaan. SDP:n tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Pidemmällä aikavälillä uudistus maksaa itsensä takaisin korkeampana työllisyysasteena, pidempinä työurina, verotuottoina sekä pienempinä syrjäytymisen ehkäisyn kuluina.

Pedagoginen varahaiskasvatus tulee olla jokaisen lapsen oikeus, koska sillä on merkittävä osa opinpolkua. Varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti osa koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus muodostaa pohjan myöhemmälle koulussa tapahtuvalle oppimiselle ja luo turvallista siirtymää kohti perusopetusta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys lapsen tulevalle oppimiselle ja koulumenestykselle on kansainvälisissä tutkimuksissa todistettu. Varhaiskasvatus onkin varhaista syrjäytymisen ehkäisyä.

Lapset aloittavat koulunkäynnin yhä erilaisemmista taustoista. Lapsiperheköyhyyskin on yhä useamman lapsen arkea. Laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä. Tästä huolimatta Suomen lasten varhaiskasvatukseen osallistuminen on eurooppalaisittain tarkasteltuna alhaisella tasolla. Yli 4-vuotiaista vain n. 75 % osallistuu varhaiskasvatukseen, kun Ruotsissa osallistumisaste on lähes 96 % ja Ranskassa jopa 100 %. Sosialidemokraattien mielestä varhaiskasvatukseen osallistumisaste on nostettava eurooppalaiselle tasolle, 90-95 prosenttiin, sillä varhaiskasvatukseen osallistuminen luo pohjan myöhemmälle oppimiselle.

Maksutonta toista astetta vaatinut kansalaisaloite torpattiin sivistysvaliokunnassa hallituspuolueiden toimesta. Kansalaisaloitteen allekirjoitti 53 098 kansalaista. Asiasta järjestettiin mielenosoitus eduskuntatalon edessä. SDP jätti asiasta sivistysvaliokunnassa vastalauseen. Vastalauseessa ehdotetaan, yhtyen maksuton toinen aste -kansalaisaloitteen asiasisältöön, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammallisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Mira Vilkman

SDP:n vaaliohjelmasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *