Vanhustenhoidosta

Vanhustenhoito

Yksityisten hoivayritysten (kuten Esperi Care) palvelutoiminnassa ilmenneet räikeät laiminlyönnit ovat nostaneet keskusteluun vanhustenhoidon nykytilan. Hoitohenkilökunta, palveluiden asiakkaat ja heidän omaisensa ovat jo vuosia nostaneet esiin näitä samoja ongelmia, joista nyt puhutaan.

SDP on jo vuosia ajanut sitovan hoitajamitoituksen kirjoittamista lakiin. Tämä turvaisi, että vanhustenhoidossa on riittävästi hoitohenkilöstöä. Keskeinen syy hoivayksiköissä ilmenneisiin ongelmiin on se, että hoitajien määrä on liian pieni suhteessa hoidettaviin.

Hoitajamitoitus

Vuorokautinen hoitajamitoitus saadaan yksinkertaisella laskutoimituksella: lasketaan yhteen päivä-, ilta- ja yövuoro, sitten työntekijöiden määrä jaetaan asiakkaiden määrällä.

20-paikkaisessa hoitolaitoksessa 0,5 hoitajan mitoituksella tarvittaisiin yhteensä 10 hoitajaa. Laitos pyörittää toimintaansa kolmessa vuorossa, eli käytännössä neljä hoitajaa päivävuorossa, neljä hoitajaa iltavuorossa ja kaksi yövuorossa.

Jos hoitajamitoitus nostettaisiin 0,7 hoitajaan per vanhus (päivässä ja illassa 6, yössä 2), todellinen hoitajaluku olisi päivä- ja iltavuorossa 0,3 hoitajaa per asukas ja yössä edelleen 0,1 hoitajaa per asukas.

Hoitaja mitoitus noilla luvuilla todellakin tarkoittaa sitä hoitaja määrää ,mitä se on maksimissaan/vrk luvulla 7.0. Siinä ei ole huomioitu todellakaan vapaita, kesälomia, talvilomia, jne. Tarkan hoitajamäärän yhdessä työvuorossa, määrää esimies, joka hoitaa myös mitoituksen niillä hoitaja määrillä, mitä yksikköön on palkattu.  On todella tärkeää puhutaanko 0.5 vai 0,57, sillä tuo ero, voi tarkoittaa jopa kahta hoitajaa.

Sote-uudistus

Sitovan hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on mahdollista vielä päättyvällä vaalikaudella. Asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Hallitus ei nyt voi piiloutua aikataulujensa taakse – asia on hoidettava kuntoon. Kokoomusta lukuun ottamatta kaikki muut hallituspuolueet ovat tulleet asiassa SDP:n linjoille.

Hallituksen sote-uudistuksen markkinamalli laajentaa yritysten mahdollisuuksia kilpailla sote-palveluilla. Vanhustenhoitoa ei saa asettaa lyhytnäköisen voitontavoittelun pelikentäksi. Viime päivien tapahtumat osoittavat, millaiseen suuntaan hallitus haluaa sote-palveluita laajemminkin viedä. Hyvä hoiva kuuluu kaikille, ei vain niille, joilla on varaa siitä maksaa.

Mira Vilkman SDP

Padasjoki

Kansanedustajaehdokas